Persondatapolitik & Cookies

Ejeroplysninger

Hjemmesiden Søernes Fysioterapi drives af:

Fysioterapi /Andreas Bjerregaard

Adresse Godsbanegade 5, 1tv, 1722 København V

Telefonnummer 27646815

E-mail adresse Andreas_bjerregaard@yahoo.dk

Virksomhedsnavn Fysioterapi v/ Andreas Bjerregaard

CVR-nr. 34971544

 

Opbevaring

 • Personoplysningerne registreres hos Søernes Fysioterapi opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
 • Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
 • Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
 • Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
 • Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
 • Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang

 • Søernes Fysioterapi har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 • Den dataansvarlige på Søernes Fysioterapi er fysioterapeut Andreas Bjerregaard og ejer af klinikken.
 • Oplysninger afgivet til Søernes Fysioterapi videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt

 • Som registreret hos Søernes Fysioterapi har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven.
 • Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Søernes Fysioterapi via e-mail andreas_bjerregaard@yahoo.dk

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Ejer af Søernes Fysioterapi, Andreas Bjerregaard. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Cookie

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer. Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer. Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

I Søernes Fysioterapi anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funtionalitet, der kan huske dine indstillinger. Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Sidst opdateret 10 januar 2017